Banner
15:03 ICT Thứ năm, 17/10/2019
Chính phủ Việt Nam
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

  Hướng dẫn Công tác truyền thông năm 2018

Trích yếu Hướng dẫn Công tác truyền thông năm 2018
Số kí hiệu Số 78/HD-CTĐ
Ngày ban hành 20/04/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản Hội CTĐ tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Văn bản Hội CTĐ Ninh Binh
Người ký Trần Thị Lan

Nội dung

     HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                TỈNH NINH BÌNH                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                  Số: 78/HD-CTĐ                                                                              Ninh Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

Công tác truyền thông năm 2018
 
       Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-CTĐ ngày 08/3/2018 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình về việc tuyên truyền công tác Hội - Phong trào Chữ thập đỏ năm 2018 và Hướng dẫn số 73/HD-TƯHCTĐ ngày 29/3/2018 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về Công tác truyền thông năm 2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình hướng dẫn công tác truyền thông năm 2018 như sau:
       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
       - Nâng cao hình ảnh của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình trong công tác nhân đạo; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn tỉnh thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018.
       - Thông qua các hoạt động truyền thông thúc đẩy hiệu quả công tác vận động nguồn lực trợ giúp các đối tượng khó khăn; tăng cường vai trò tham mưu đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo; biểu dương, tôn vinh các tấm gương điển hình trong hoạt động nhân đạo, có đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, đặc biệt là vào đợt cao điểm, các sự kiện lớn của toàn Hội như: “Tháng Nhân đạo”, kỷ niệm ngày thành lập Hội, ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế…
       - Các hoạt động truyền thông được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, với hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, tránh phô trương hình thức; mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thực sự là một tuyên truyền viên của Hội.
       II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 
       1. Tổng kết 10 năm Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" (2009-2018); 10 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo (theo quyết định 235/QĐ-TTg, ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện)
       - Kết quả 10 năm Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" (2008-2018); giới thiệu các mô hình hoạt động hiệu quả, các hình thức trợ giúp mang tính phát triển bền vững, hỗ trợ thiết thực cho người nghèo; nét mới trong việc thực hiện Phong trào những năm gần đây; biểu dương, tôn vinh những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đồng hành và đóng góp tích cực cho Phong trào.
       - Kết quả 10 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo; ý nghĩa cao đẹp của phong trào hiến máu nhân đạo; những hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được cứu sống từ nguồn hiến máu nhân đạo; giới thiệu, tôn vinh những tấm gương cá nhân, gia đình, tập thể tiêu biểu, trong đó có những cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu và hiến máu nhiều lần; các mô hình đội, nhóm, câu lạc bộ hiến máu nhân đạo, ngân hàng máu sống.
       2. “Tháng Nhân đạo” năm 2018 với chủ đề “Nhân đạo – Từ nhận thức tới hành động”, hướng tới kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5) và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) (theo đề cương tuyên truyền và bộ công cụ truyền thông đính kèm )
       - Ý nghĩa của “Tháng Nhân đạo[1]: Tại sao chọn tháng 5 là “Tháng Nhân đạo”;
      - Các mục tiêu của “Tháng Nhân đạo” – Tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo: Góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo; Tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái; đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực tại địa phương trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
      - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tư tưởng nhân đạo của Người; học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      - Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác nhân đạo thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ như: Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam", Luật hoạt động chữ thập đỏ, đặc biệt là Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
      - Các hoạt động nhân đạo do các cơ quan, tổ chức, Hội Chữ thập đỏ thực hiện trong “Tháng Nhân đạo”; các tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động nhân đạo.
       - Tháng Nhân đạo” năm 2018 với chủ đề Nhân đạo – Từ nhận thức tới hành động nhằm đề cao nhận thức, ý thức và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương mọi lúc, ở mọi nơi, qua đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và giáo dục lòng nhân ái.
       3. Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5/2018) với chủ đề “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi (theo đề cương tuyên truyền và bộ công cụ truyền thông đính kèm )
       - Lịch sử 155 năm ra đời Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; lịch sử ra đời Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (08/5); các hoạt động hưởng ứng chủ đề của ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế năm nay - “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi” gắn với tôn vinh giá trị nhân đạo của hàng triệu tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên toàn cầu đang nỗ lực trợ giúp những đối tượng dễ bị tổn thương vì niềm vui, niềm hạnh phúc của cộng đồng. Một trong những biểu tượng đơn giản nhưng phổ biến nhất trên thế giới – Nụ cười – sẽ được dùng làm lời kêu gọi hành động trong Ngày kỷ niệm Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm nay (theo Đề cương tuyên truyền và bộ công cụ truyền thông[2]).
       - Ý nghĩa của ngày Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam; các hoạt động tình nguyện nói chung và Chữ thập đỏ Việt Nam nói riêng; tôn vinh những đóng góp, cống hiến của lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam trong các lĩnh vực hoạt động Chữ thập đỏ; chia sẻ những câu chuyện hạnh phúc trong công việc của những người làm Chữ thập đỏ khi được mang trên mình sứ mệnh nhân đạo cao cả và niềm vui của cộng đồng khi nhận được sự hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ.
       4. Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ V với chủ đề: “Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ - Hành động vì cộng đồng”.
       - Mục đích, ý nghĩa, các hoạt động thiết thực diễn ra tại Hội trại;
       - Kết quả công tác tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ giai đoạn 2013 - 2018 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2018 – 2022;
      - Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, truyền thống nhân ái của dân tộc, Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và các hoạt động của tình nguyện viên Chữ thập đỏ thế giới; các hoạt động nhân đạo của tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ Việt Nam vì cộng đồng.
      - Các mô hình hoạt động tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ trên toàn quốc và bạn bè quốc tế;
      - Giới thiệu, biểu dương, tôn vinh những tấm gương tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ tiêu biểu giai đoạn 2013 - 2018.
     5. Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2018) và kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Ninh Bình (06/7/1992 - 06/7/2018).
     - Lịch sử truyền thống 72 năm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 26 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, sự trưởng thành và phát triển lớn mạnh của toàn Hội thông qua kết quả các hoạt động nhân đạo của Hội trong những năm qua (sử dụng tư liệu trong cuốn “Lịch sử Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” và Đề cương tuyên truyền).  
     - Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, giai đoạn 2017-2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình lần thứ V, giai đoạn 2016-2021; Chiến lược phát triển Hội đến năm 2020 “Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế - Bảo vệ sự sống”, trong đó xác định 4 lĩnh vực ưu tiên chiến lược trong chương trình công tác hàng năm.
     - Gặp mặt tri ân các thế hệ cán bộ Chữ thập đỏ, tôn vinh, khen thưởng cán bộ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ xuất sắc; tọa đàm các chuyên đề xây dựng tổ chức Hội, ôn lại lịch sử truyền thống của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình; thực hiện các công trình nhân đạo; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại truyền thống, hội thi…
      6. Các phong trào, cuộc vận động lớn của Hội:
     - Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”: Giới thiệu những địa chỉ nhân đạo để vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm nhận trợ giúp các đối tượng; ca ngợi, tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã trợ giúp hiệu quả các địa chỉ nhân đạo.
     - Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”: Kết quả Phong trào của địa phương năm 2018, mục tiêu trong năm 2019; những câu chuyện về những tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân luôn đồng hành cùng Phong trào; các phương thức vận động nguồn lực cho Phong trào.
     - Các chương trình, sự kiện vận động hiến máu tình nguyện năm 2018: Ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện, kết quả tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo của các cấp Hội, những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào hiến máu nhân đạo, những đóng góp thiết thực của phong trào hiến máu trong việc cứu chữa người bệnh.
      - Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh như: Các hoạt động và hiệu quả từ các chương trình, dự án cứu trợ phục hồi sau trận lũ lịch sử vào tháng 10 năm 2017; công tác chuẩn bị ứng phó với mùa thiên tai năm 2018; mô hình xây dựng cộng đồng an toàn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam góp phần giúp người dân giảm thiểu rủi ro – thảm họa; quy trình chuẩn trong công tác cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (SOP).
      - Các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gắn với các sự kiện lớn của Hội theo chủ điểm tháng: Ngày nước Thế giới (22/3), Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3), Ngày Toàn dân Hiến máu Nhân đạo (7/4), Ngày Người khuyết Việt Nam (18/4), Ngày truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam (22/5), Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6), Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam (10/8-10/9); Ngày Nhân đạo thế giới (19/8); Ngày Sơ cấp cứu thế giới (thứ bảy tuần thứ 2 của tháng 9); Ngày Quốc tế phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10); Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12); Ngày quốc tế người tình nguyện (5/12)…; các chương trình quốc gia có sự tham gia đóng góp tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền vận động cộng đồng hiến mô, tạng, hiến giác mạc; hướng về biển đảo trợ giúp ngư dân nghèo…
      III. HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG
     1. Truyền thông trên hệ thống báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, mạng Internet và các ấn phẩm truyền thông
    - Đẩy mạnh các phương thức truyền thông hiện đại, có sức lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ như: truyền thông trên mạng Internet thông qua hệ thống Cổng thông tin điện tử của Trung ương Hội (redcross.org.vn) và Trang tin điện tử Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình (chuthapdoninhbinh.org.vn); mạng xã hội facebook thông qua trang Fanpage của Trung ương Hội (www.facebook.com/redcross.org.vn/); Fanpage Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ninh Bình và Facebook của Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố; Các huyện, thành Hội tích cực viết tin, bài, chụp ảnh, xây dựng các videoclip ngắn đăng tải trên các kênh truyền thông, báo chí của Hội.
     - Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng địa phương (báo, đài phát thanh – truyền hình) và các cơ quan báo chí lớn của Trung ương, các cơ quan báo chí của Hội (Tạp chí Nhân đạo, Báo Nhân đạo và Đời sống, Truyền hình Nhân đạo) truyền thông các hoạt động Hội, chú trọng đưa tin kịp thời các hoạt động của các cấp Hội trong tình huống khẩn cấp; xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài địa phương, mở các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử Trung ương Hội, Trang tin điện tử Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình truyền thông về Hội và các phong trào của Hội nhân các sự kiện lớn của Hội năm 2018; phối hợp với Đài Phát thanh – truyền hình địa phương sản xuất và phát sóng phóng sự phản ánh về các tấm gương, mô hình hoạt động nhân đạo tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ tại địa phương, xây dựng phóng sự truyền hình, trailer truyền thông, vận động nguồn lực cho các chương trình, phong trào lớn để đăng tải phát trên các đài phát thanh, truyền hình địa phương, đài truyền thanh huyện và các xã, phường, thị trấn trong các dịp diễn ra các sự kiện, hoạt động lớn.
      - Duy trì phát hành tờ thông tin/bản tin nội bộ, đặc biệt vào các dịp kỷ niệm lớn trong năm 2018.
     - Làm tốt công tác lưu trữ thông tin, hình ảnh, videoclip, phóng sự phục vụ lâu dài cho các hoạt động truyền thông tại Trung ương và các địa phương. Lưu ý: Đối với các videoclip, phóng sự, cần liên hệ với đài phát thanh – truyền hình địa phương ngay sau khi diễn ra hoạt động để xin lại tư liệu lưu trữ.
     - Thường xuyên cung cấp thông tin các hoạt động tại cơ sở cho các cơ quan báo chí, của Hội (Tạp chí Nhân đạo, Báo Nhân đạo và Đời sống, Truyền hình Nhân đạo), đặc biệt là Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống để phản ánh kịp thời các hoạt động của Hội.
     - Cập nhật thông tin, hình ảnh về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình (qua Phòng Truyền thông và vận động nguồn lực) để phục vụ công tác truyền thông trên sóng truyền hình tỉnh và các kênh truyền thông khác: các hình ảnh tư liệu phóng sự hoạt động Hội do Đài địa phương sản xuất, đặc biệt là những phóng sự về các cuộc vận động, phong trào lớn của Hội, các mô hình hoạt động tại địa phương; gửi các bản tin nội bộ của huyện, thành Hội để tỉnh Hội tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Hội và các ấn phẩm báo chí của Hội; cập nhật hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh Hội về công tác truyền thông, trao đổi nghiệp vụ truyền thông.
      2. Truyền thông tại cộng đồng:
     - Tổ chức mít tinh kỷ niệm các sự kiện của Hội (8/5, 23/11) gắn với tri ân, tuyên dương, tôn vinh điển hình xuất sắc tiêu biểu trong hệ thống Hội và các đối tác đồng hành; thăm, tặng quà, trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gắn biển các công trình nhân đạo. Những huyện, thành Hội được lựa chọn thí điểm tổ chức “Tháng Nhân đạo” có thể tổ chức hoạt động truyền thông tại Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” gắn với kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5)[3], trong các hoạt động nhân đạo triển khai trong “Tháng Nhân đạo”; những huyện, thành Hội còn lại chỉ tổ chức hoạt động truyền thông về “Tháng Nhân đạo”.
       - Tổ chức hội nghị, tọa đàm, gặp gỡ, giao lưu, đối thoại giữa các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên ở các cấp Hội chia sẻ những câu chuyện Chữ thập đỏ …
      - Tổ chức diễu hành, đi bộ, truyền thông trên các đường phố tại địa phương, trên hệ thống loa phát thanh phường, xã, huyện; lồng ghép trong các sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thể, tuyên truyền trong các lễ chào cờ đầu tuần tại các cơ quan, trường học; phát hành tờ rơi tuyên truyền, treo băng rôn khẩu hiệu vào các dịp diễn ra lễ kỷ niệm, sự kiện lớn; các triển lãm trưng bày hình ảnh hoạt động Hội trên đường phố, tại những điểm công cộng.
       * Lưu ý: Trong các hoạt động truyền thông đặc biệt chú ý thể hiện rõ hình ảnh, thương hiệu Hội Chữ thập đỏ thông qua: Trang phục, cờ, băng rôn, khẩu hiệu, các hình thức hỗ trợ đều gắn với biểu trưng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam… đảm bảo đúng hướng dẫn trong bộ nhận diện thương hiệu.
       IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG
       - “Tháng Nhân đạo” – Chung tay vì cộng đồng
      - Nhân đạo – Từ nhận thức tới hành động
      - Toàn dân tích cực tham gia “Tháng Nhân đạo” – Hành động vì cộng đồng
      - Chào mừng Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5)
      - Chào mừng 155 năm ra đời Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (1863-2018)
     - Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo
     - Chữ thập đỏ: Vì mọi người - Ở mọi nơi
     - Chung sức vì nhân đạo – Lan tỏa nụ cười
     - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế - Bảo vệ sự sống
     - Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ - Hành động vì cộng đồng
     - Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2018); kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình (06/7/1992 - 06/7/2018).
     V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh
    - Phòng Truyền thông và vận động nguồn lực: Xây dựng đề cương tuyên truyền đối với các sự kiện của Hội năm 2018 để ban hành tới Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố; thiết kế và hướng dẫn các huyện, thành Hội sử dụng các mẫu logo, poster, banner, phông trang trí và các khẩu hiệu truyền thông trong các sự kiện lớn.
    - Ban Biên tập Trang tin điện tử: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tập trung phản ánh các nội dung theo các chủ đề sự kiện trong năm trên các ấn phẩm báo chí; xuất bản các ấn phẩm đặc biệt nhân các sự kiện lớn của Hội; cung cấp các tệp tin, bài viết, tư liệu hình ảnh về các hoạt động của Hội cho phòng Truyền thông và vận động nguồn lực vào tuần cuối mỗi tháng để phục vụ công tác lưu trữ, truyền thông chung. Thực hiện nghiêm túc Tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành năm 2017 trong các hoạt động của Hội.
    - Các phòng thuộc cơ quan tỉnh Hội: Mỗi phòng cử 01 cán bộ thuộc phòng quản lý làm đầu mối tổng hợp, cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất về lĩnh vực công tác do phòng mình phụ trách cho phòng Truyền thông và vận động nguồn lực để phục vụ công tác truyền thông (theo quy định tại Điều 10 Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin và phối hợp truyền thông). Thực hiện tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành năm 2017 trong các hoạt động của Hội.
       2. Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố
     - Xây dựng kế hoạch truyền thông năm 2018 phù hợp với tình hình địa phương, chú trọng các sự kiện lớn của toàn Hội, gắn hoạt động truyền thông với nâng cao hình ảnh của Hội, vận động chính sách và vận động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo.
     - Thực hiện tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành năm 2017 trong các hoạt động của Hội để đảm bảo nguyên tắc thống nhất nhận diện hình ảnh, thương hiệu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ở mọi nơi, mọi lúc. (Lưu ý: Tuân thủ nghiêm ngặt sử dụng các mẫu thiết kế ấn phẩm truyền thông do Trung ương Hội cung cấp, không sáng tạo).
     - Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin nghiệp vụ với tỉnh Hội thông qua cán bộ làm công tác truyền thông của tỉnh Hội và Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Căn cứ Hướng dẫn trên đây, yêu cầu Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố; các phòng thuộc cơ quan tỉnh Hội nghiêm túc triển khai thực
hiện./.  

                                                                                                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH
- TW Hội CTĐ Việt Nam (để báo cáo)                                                                                                 (đã ký)
- TT tỉnh Hội (để c/đ);
- Các phòng thuộc tỉnh Hội (để t/h);
- Hội CTĐ các huyện, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT; TT&VĐNL.                                                                                                                     Trần Thị Lan
 

 

[1] Tháng Nhân đạo bắt đầu từ ngày 01 đến 31 tháng 5 năm 2018, trong đó 2 tuần cao điểm từ ngày 08/5 (Ngày Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19 tháng 5 năm 2018 (Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội).
[2] Bộ công cụ truyền thông sẽ được gửi đến các huyện, thành Hội qua email trong tháng 4/2018
[3] Tỉnh Hội sẽ thiết kế và gửi các huyện, thành Hội bộ thiết kế phông trang trí (backdrop) cho sự kiện.

File đính kèm