Thông tin Giới thiệu Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình

I. Giới thiệu sơ lược về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình:
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình được thành lập ngày 06/7/1992 theo Giấy phép số 05-GP.UB ngày 06/7/1992 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình thuộc hệ thống tổ chức của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; là tổ chức xã hội của quần chúng, hoạt động vì mục tiêu nhân đạo - hòa bình - hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân.
 

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, tích cực tham gia các hoạt động của toàn Hội với tư cách là thành viên của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, theo pháp luật của Nhà nước, theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ quốc tế: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.
 

Trải qua 5 nhiệm kỳ Đại hội, đến nay toàn tỉnh hiện có có 186 cơ sở hội; tổng số cán bộ hội chuyên trách 3 cấp là 162; số hội viên 25.193 ; tình nguyện viên: 5018; thanh thiếu niên 36.804 trong đó, cán bộ chuyên trách cấp tỉnh là 12 người; tại các huyện, thành phố là 12 người.

II. Lịch sử Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 • Ngày 23/11/1946,  Đại hội Đại biểu Hồng Thập tự Việt Nam lần thứ nhất tại Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội (Hà Tây cũ), chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam, nay là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội trong suốt 23 năm sau đó tới khi Người qua đời. Bác sĩ Vũ Đình Tụng được bầu làm Hội trưởng.
 • Ngày 05/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Công hàm tới Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ tuyên bố gia nhập 4 Công ước Giơ-ne-vơ về việc bảo hộ nạn nhân chiến tranh. Ngày 04/11/1957, Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. 
 • Ngày 19/11/1960, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ II. Bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.  
 • Ngày 27/2/1961, tổ chức Hồng thập tự giải phóng của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời do Bác sĩ Phùng Văn Cung làm Chủ tịch Hội.   
 • Ngày 15/12/1965, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ III đổi tên Hội Hồng thập tự Việt Nam thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.  
 • Ngày 10-11/12/1971, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IV. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội. 
 • Tháng 6/1973, Đại hội Hội Hồng thập tự Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Văn Thủ được bầu làm Chủ tịch Hội. 
 • Ngày 31/7/1976, Hội nghị hợp nhất Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Hồng thập tự Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Văn Thủ được bầu làm Chủ tịch Hội. 
 • Ngày 11-12/3/1988, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ V. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân được bầu làm Chủ tịch Hội. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất. 
 • Ngày 15-17/3/1995, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI. Tổng Bí thư Đỗ Mười làm Chủ tịch danh dự của Hội. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân tiếp tục làm Chủ tịch Hội. 
 • Ngày 07-09/8/2001, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VII. Chủ tịch nước Trần Đức Lương làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân tiếp tục được làm Chủ tịch Hội. 
 • Ngày 31/7/2003, Ban Chấp hành Trung ương Hội (kỳ họp thứ 4) đã cử Giáo sư TSKH. Nguyễn Văn Thưởng làm Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ngày 20/9/2005, Đại hội thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ II. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.  
 • Ngày 28-29/6/2007, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VIII. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tiếp tục làm Chủ tịch danh dự của Hội. Tiến sĩ Trần Ngọc Tăng được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
 • Ngày 4 và 5/7/2012, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được suy tôn là Chủ tịch danh dự của Hội. Ông Nguyễn Hải Đường được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
 •  Ngày 15 và 16/8/2017, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, Chủ tịch nước Trần Đại Quang được suy tôn là Chủ tịch danh dự của Hội. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 
 • Tháng 01/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng phân công làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.