Thông tin Giới thiệu Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình

 

I. Giới thiệu sơ lược về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình:
 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình được thành lập ngày 06/7/1992 theo Giấy phép số 05-GP.UB ngày 06/7/1992 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình thuộc hệ thống tổ chức của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; là tổ chức xã hội của quần chúng, hoạt động vì mục tiêu nhân đạo - hòa bình - hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân.
 

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, tích cực tham gia các hoạt động của toàn Hội với tư cách là thành viên của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, theo pháp luật của Nhà nước, theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ quốc tế: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.
 

Trải qua 5 nhiệm kỳ Đại hội, đến nay toàn tỉnh hiện có có 186 cơ sở hội; tổng số cán bộ hội chuyên trách 3 cấp là 162; số hội viên 25.193 ; tình nguyện viên: 5018; thanh thiếu niên 36.804 trong đó, cán bộ chuyên trách cấp tỉnh là 12 người; tại các huyện, thành phố là 12 người.


II. Hệ thống tổ chức Hội: