Ban chủ nhiệm CLB: Hồng Lĩnh- Mầu Đức Long- Thành Công- Phạm Phương Thảo- Đàm Quỳnh 

Thành viên: 50 TNV.

Nhiệm vụ: 

- Tuyên truyền, bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bảo vệ Biểu tượng Chữ thập đỏ và Biểu trưng Chữ thập đỏ Việt Nam và các hoạt động HMTN trên trang Facebook của CLB.

- Rèn luyện kiến thức, kỹ năng chuyên môn để đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ được giao như: Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài Hội Chữ thập đỏ khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các giá trị nhân đạo, phong trào HMTN, chăm sóc và phục vụ các tình nguyện viên tham gia hiến máu...

- Có mặt kịp thời, đáp ứng nhanh nhất các hoạt động chữ thập đỏ diễn ra trên địa bàn tỉnh khi Ban chủ nhiệm thông báo.

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của Đội tình nguyện viên và CLB.