Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Trao quà từ thiện cho gia đình đặc biệt khó khăn ở Kim Sơn, Ninh Bình
Ngày 24/9/2016, Chi đoàn Trị sự - Kinh doanh – Phát hành của Báo Tiền Phong đã về UBND xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để trao 11 suất ...
Trao quà từ thiện cho gia đình đặc biệt khó khăn ở Kim Sơn, Ninh Bình
Ngày 24/9/2016, Chi đoàn Trị sự - Kinh doanh – Phát hành của Báo Tiền Phong đã về UBND xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để trao 11 suất ...
Trao quà từ thiện cho gia đình đặc biệt khó khăn ở Kim Sơn, Ninh Bình
Ngày 24/9/2016, Chi đoàn Trị sự - Kinh doanh – Phát hành của Báo Tiền Phong đã về UBND xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để trao 11 suất ...