• :
  • :
Chào mừng đến với hội chữ thập đỏ Ninh Bình

LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT NHÂN ÁI XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 VÀ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ CHỮ THẬP ĐỎ TẠI XÃ GIA PHƯƠNG, HUYỆN GIA VIỄN

LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT NHÂN ÁI XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 VÀ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ CHỮ THẬP ĐỎ TẠI XÃ GIA PHƯƠNG, HUYỆN GIA VIỄN
VIDEO